კვირის " ა ქ ც ი ა " - 22%.

შეღებილი MDF კვადრატული 770 ლარი. თურქული ლამინატი კვადრატული 390 ლარი.

კონტაქტი